Naudojimosi sąlygos

Prieš pradėdami naudotis šia svetaine, atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją. Priešingu atveju, lankymasis šioje svetainėje reikš, kad jūs sutinkate su Supermodels.lt naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate, nesinaudokite šia svetaine ir čia rodomais pasiūlymais ar rekomenduojama programine įranga.

Terminai „Supermodels.lt“, „teikiamos paslaugos“, „vieta“, „mes“, „mus“ nurodo svetainės savininkus, tuo tarpu terminas „jūs“ nurodo svetainės vartotoją / lankytoją.

Supermodels.lt yra viešai prieinama, bendrosios paskirties svetainė. Supermodels.lt ir su svetaine susijusios šalys neprivalo peržiūrėti ar stebėti trečiųjų šalių svetainių, kurios yra susijusios su mūsų teikiamomis paslaugomis. Spausdami Supermodels.lt puslapyje pateikiamas nuorodas, vartotojai supranta, kad mes neatsakome už kitų puslapių tikslumą, saugumą ar jų turinį.

Jūs sutinkate nerašyti ir neperduoti bet kokios autorių teises pažeidžiančios, neteisėtos, žalingos, grąsinančios, įžeidžiančios, puolamosios, šmeižiančios, vulgarios, rasinės ir etninės, ar kitokiu požiūriu netinkamos informacijos, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokia medžiaga, kuri skatina su baudžiamuoju kodeksu susijusį elgesį, arba jei jis pažeidžia kitų asmenų teises ar bet kokią galiojančią vietos, valstybės, ar tarptautinę teisę. Autorių teisių saugomas turinys yra draudžiamas ir negali būti skelbiamas jokia forma, įskaitant komentarus, pakeitimus ar straipsnius. Toks turinys yra iškart pašalinamas iš puslapio.

Supermodels.lt ir partneriai pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti ar ištrinti bet kokį turinį: komentarus, klausimus ar straipsnius. Supermodels.lt ir partneriai pasilieka teisę, savo nuožiūra, uždrausti priėjimą prie viešam naudojimui skirtos puslapio sistemos. Neautorizuotas ar įstatymus pažeidžiantis puslapio turinio naudojimas gali būti teisinio konflikto pagrindas.

Naudojimasis puslapiu ir jo teikiamomis paslaugomis yra paties lankytojo rizika. NEI SUPERMODELS.LT, NEI SVETAINĖS PARTNERIAI NĖRA ATSAKINGI UŽ JOKIĄ ŽALĄ AR KOKIŲ NORS TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, PASEKMINIŲ, SPECIALIŲJŲ, BAUDŽIAMŲJŲ ARBA PANAŠIŲ NUOSTOLIŲ PATYRIMĄ DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI, AR NEMOKĖJIMO NAUDOTIS, PASLAUGOMIS IR PUSLAPYJE TALPINAMA INFORMACIJA. JŪS SUTINKATE, KAD NAUDODAMIESI PUSLAPIU, PASLAUGOMIS AR INSTRUKCIJOMIS, PATEIKTOMIS ŠIAME PUSLAPYJE, JŪS ATSISAKOTE BET KOKIŲ PRETENZIJŲ SUPERMODELS.LT SAVININKAMS, PARTNERIAMS, RĖMĖJAMS, AGENTAMS, ATSTOVAMS AR LICENZIJAS IŠDAVUSIEMS ŽMONĖMS.

Visi paviešinti komentarai, pataisymai ir keitimai gali būti traktuojami kaip nekonfidencialios ir nepatentuotos informacijos skleidimas. Jūs prisiimate visą atsakomybę už viską, ką skelbiate ar perduodate šioje svetainėje, ir suteikiate Supermodels.lt visą teisę redaguoti, kopijuoti, skelbti ir platinti bet kokią informaciją arba turinį bet kokiais tikslais.

Kaip Supermodels.lt lankytojas, jūs galite gauti reguliarius el. pašto laiškus apie puslapio atnaujinimus ir kitą informaciją. Jūs galite būti informuotas apie naujas paslaugas, patobulinimus ir kitus įvykius. Mes stengiamės išlaikyti kuo mažesnį el. laiškų kiekį, tačiau, nepavykus nusiųsti laiško į jūsų nurodytą adresą, mes bandysime panaudoti visą jūsų pateiktą informaciją, kad surastume teisingą jūsų adresą. Jeigu tai nepavyks – el. pašto siuntimas tuo adresu bus sustabdytas.

Šios naudojimosi salygos ir visi galimi ginčai, kylantys iš šio puslapio ar jo teikiamų paslaugų naudojimo, bus reglamentuoti, aiškinami ir įgyvendinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šio puslapio naudojimas reiškia jūsų sutikimą su šiomis svetainės naudojimosi sąlygomis, tačiau jis nėra apribotas tik šiame dokumente parašytais įsipareigojimais.

Naudojimosi sąlygų pažeidimas gali lemti informacijos ištrynimą ar puslapio pasiekiamumo panaikinimą. Visi ginčai, kylantys dėl Supermodels.lt naudojimo, bus reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymų.

Jeigu turite klausimų, susijusių su puslapio naudojimo sąlygomis, juos užduoti galite Kontaktai puslapyje. Puslapio Privatumo politika yra pateikiama šiame puslapyje.

Tapk modeliu