Modelio balansas, statementas / išrašas

Modelio balansas, dar vadinamas pajamų ir išlaidų balansu arba statementu, – tai kiekvienos legaliai veikiančios modelių agentūros vedamas dokumentas, kuriame atsispindi modelio gaunamos pajamos ir išlaidos. Tai yra antras pagal svarbumą dokumentas po modelio sutarties, kuris paprastai yra antspauduojamas ir pasirašomas abiejų šalių parašais.  

Kiekviena modelių agentūra privalo informuoti modelį apie statementą ir, reikalui esant, jį parodyti. Jeigu modelių agentūra slepia ar nesutinka modeliui parodyti jo statemento, vadinasi agentūra apgaudinėja modelį ir galimai savinasi jo uždirbtus pinigus.  

Patariame visuomet saugoti savo modelio balanso kopijas, kad išvengtumėte apgavysčių ir žinotumėte apie savo gaunamus bei išleidžiamus pinigus. 

Modelio balansas motininėje agentūroje

Kiekviena modelių agentūra, įskaitant ir motinines agentūras, privalo vesti visų agentūrai priklausančių modelių balansus ir jų išrašus. Kiekvienas modelis turi teisę paprašyti agentūros savo esamo balanso.

Jeigu agentūra investuoja į modelį, t.y., organizuoja fotosesijas, už kurias modelis nieko nemoka, apmoka visas su darbu susijusias keliones, spausdina kompozitines korteles, moka už užsienio vizų gavimą ir t.t., visos šios investicijos turi matytis buhalterinėje apskaitoje. Šios investicijos yra laikomos modelio skola agentūrai, o skolos grąžinimas yra kiekvieno modelio ir agentūros individualus susitarimas, kuris gali būti apibrėžtas modelio sutartyje.

Modelio balansas užsienio agentūroje

Kiekvienas į užsienį išvykęs modelis turi būti informuotas apie savo uždirbtus pinigus ir patirtas išlaidas. Dirbant užsienio agentūroje, prieš išvykdamas modelis gali paprašyti iš agentūros buhalterijos savo statemento. Jeigu balansas nėra paruoštas modelio išvykimo dieną, jis vėliau yra atsiunčiamas motininei agentūrai elektroniniu arba paprastu paštu. Tokiu atveju savo statementą modelis gali pamatyti savo motininėje agentūroje. 

Pasitaiko atvejų, kai modeliams nepavyksta išsireikalauti savo modelio balanso iš motininės agentūros. Tai yra vienas iš pagrindinių ženklų, pranešančių, kad agentūra veikia nesąžiningai ir slepia nuo modelio jo pajamas. Žinoma, svarbu įvertinti laiką, kada statementas iš užsienio agentūros pasiekė modelių agentūrą, tačiau kiekviena motininė agentūra privalo informuoti modelį, kada modelio balansas jau atkeliavo ir jį kartu aptarti. 

Kad užkirstumėte kelią motininės agentūros savivalei, modelio balanso reikalaukite po kiekvienos kelionės į užsienio agentūrą. Tokiu būdu galėsite įvertinti, ar verta vykti į tą pačią agentūrą ateityje. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kokiame viešbutyje buvo apgyvendintas modelis ir įvertinti, ar statemente matoma kaina atitinka rinkos kainą, ar yra ženkliai didesnė. Jeigu kainos neatitinka realybės, vadinasi agentūra nebuvo sąžininga ir kitą kartą su ja bendradarbiauti neverta. 

Skolų nurašymas

Modelio balansas parodo modelio įsiskolinimus agentūrai. Skolomis laikomos modelių agentūros investicijos į modelį, kurias agentūra ilgainiui nori susigrąžinti. Tam tikrai atvejais skolos yra nurašomos arba padovanojamos. Tai priklauso nuo to, kiek modelis dirba ir uždirba, kaip jam sekasi, kaip stengiasi, kiek laiko skiria darbui.  

Jeigu modelis nutraukia sutartį arba išeina į kitą agentūrą, skolos nedingsta ir agentūra turi teisę jas susigrąžinti. Modelių agentūra taip pat turi teisę reikalauti kompensacijos už nutrauktą sutartį ir sugaištą laiką ugdant modelį. Agentūros teisės ir modelio pareigos dėl sutarties nutrakimo yra nustatytos modelio sutartyje. Modeliui nusprendus pakeisti agentūrą, kompensacijas ar skolas paprastai išmoka ta agentūra, į kurią modelis nori išeiti.

Modeliui baigus karjerą ir netęsiant jos jokioje kitoje modelių agentūroje, visos skolos gali būti nurašomos arba modelio prašoma jas padengti – kiekvienas skolos grąžinimo atvejis sprendžiamas individualiai. 

Tapk modeliu