Modelio sutartis

Modelio sutartis yra oficialus įpareigojantis dokumentas, kuris yra sudaromas tarp modelio (jeigu modelis nepilnametis – tarp jo tėvų) ir modelių agentūros. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, iš kurių vienas tenka modeliui, o kitas agentūrai.

modelio sutartis

Modelio sutartis yra pagrindinis dokumentas, kuriame privalo būti aiškiai, suprantamai ir nuosekliai pateikta ši informacija:

  1. Sutartį sudarančių šalių rekvizitai ir sutarties sudarymo data;
  2. Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimo sąlygos;
  3. Modelio ir agentūros teisės bei pareigos;
  4. Atsiskaitymo sąlygos ir agentūros komisinių procentinė dalis;
  5. Atsakomybė už sutarties pažeidimus ir ginčų sprendimo tvarka. 

Kodėl modelis privalo perskaityti modelio sutartį prieš ją pasirašydamas 

Modelio sutartis yra ilgalaikis abipusis įsipareigojimas, todėl visos šalių teisės ir pareigos turi būti aiškiai bei nuosekliai išdėstytos sutarties punktuose. Pasirašyti sutarties jos neperskaičius yra neleistina, nes tokiu būdu modelis gali įsipareigoti realybės neatitinkantiems reikalavimams.

Pilnai nepaaiškinusios sutarties sąlygų, save gerbiančios modelių agentūros pasirašyti modelio sutarties tiesiog neleistų. Deja, agentūros, kurios neleidžia modeliui pilnai susipažinti su sutartimi ir, žadėdamos nebūtus dalykus, spaudžia pasirašyti sutartį čia ir dabar taip pat egzistuoja. Venkite jų! 

Tėvų atsakomybė

Dažniausiai modeliais tampa nepilnamečiai asmenys, todėl už juos sutartį pasirašyti turi tėvai. Tėvai yra atsakingi už savo vaikų ateitį, todėl, jeigu modelio sutartis yra pasirašoma tėvams gerai su ja nesusipažinus, tai galima prilyginti savo vaiko pardavimui neaiškiems asmenims.

Modelių agentūra „Supermodels“ yra susidūrusi su sutartimis, kurios buvo sudarytos netgi dešimčiai metų. Tai reiškia, jog penkiolikos metų mergina yra įpareigojama dešimčiai metų priimti kiekvieną pasiūlymą dirbti, priešingu atveju – jai teks mokėti baudą. Toje pačioje sutartyje nėra kalbama apie jokius modelių agentūros įsipareigojimus!

Agentūra, pasirašydama 10 metų sutartį, neįsipareigoja pasiūlyti modeliui jokio darbo, tačiau neleidžia jam kreiptis į kitą agentūrą. Jeigu modeliui bus pasiūlytas darbas, jis privalės jį priimti, neatsižvelgiant į mokslus ar jo sveikatą.

Žinome ir tokių atvejų, kai modelių agentūros verčia modelus dirbti grąsindamos juos baudomis. Pagal jų pasirašytą sutartį, modelis neturi galimybės atmesti pasiūlymo, tuo tarpu agentūra negarantuoja net teisingo ir sąžiningo atsiskaitymo su juo. 

Kiekviena agentūra privalo modeliui ir jo tėvams leisti išsiaiškinti, ar pasirašoma  modelio sutartis juos tenkina ir yra aiški. Modelių agentūra „Supermodels“ pataria sutartį parodyti šeimos advokatui ir, radus neaiškius ar netinkamus punktus, juos pasižymėti ir išsiaiškinti su agentūra.

Modelio sutartis yra laisvos formos dokumentas, todėl jis gali būti keičiamas ir derinamas tol, kol atitiks visų šalių lūkesčius bei deramai atstovaus abiejų šalių interesus. Nebijokite didelės modelio sutarties apimties – kuo daugiau įsipareigojimų turi agentūra ir kuo aiškiau ji apibrėžia savo veiklos principus, tuo skaidresnė yra jos veikla.

Modelio sutarties reikšmė 

Modelio sutartis iš esmės yra sudaroma tam, kad tam tikrą laikotarpį modelis neišeitų į kitą agentūrą ir laikytųsi vidinių agentūros taisyklių. Pasirašydamas sutartį, modelis įsipareigoja elgtis taip, kad negadintų tiek savo, tiek agentūros vardo, bei nekenktų santykiams su jos partneriais. Pavyzdžiui, išvykęs dirbti į užsienį modelis negali dalyvauti audringuose vakarėliuose ar kitaip nederamai elgtis.

Tuo tarpu modelių agentūra įsipareigoja dirbti su modeliu, ieškoti jam darbo, padėti įsigyti portfolio, siūlyti modelį savo partneriams ir t.t. Modelių agentūra nėra pagrindinė darbdavė - ji bendradarbiauja su partnerių agentūromis, kurios siūlo modelio darbą užsienyje. Dėl šios priežasties pirmųjų darbo pasiūlymų gali tekti šiek tiek palaukti. Vis dėlto, motininės agentūros stengiasi kuo greičiau padėti modeliui įsitraukti į darbo rinką.

Sutartis negali įpareigoti modelio priimti darbo pasiūlymo vos tik to panorėtų jo agentūra. Modeliui turi būti visada paliekama teisė rinktis ir pačiam nuspręsti, ar šis pasiūlymas jam yra tinkamas.

Kaip nutraukti modelio sutarį su agentūra? 

Modelio sutartis su agentūra gali būti nutraukta tik išskirtiniu atveju, kai viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų.  Kiekvienoje sutartyje yra nustatomos sutarties nutraukimo sąlygos.

Jeigu modelių agentūra neturi modeliui jokių darbo pasiūlymų, sutarties nutraukimas yra paprastas, tačiau, jeigu modelis nusprendžia nutraukti sutartį tam, kad galėtų pereiti į kitą agentūrą, atsiranda interesų konfliktas.

Agentūra paleidžia modelį nuo sutarties įsipareigojimų, pasirašydama „model release“ (modelio paleidimo) formą. Be šio dokumento sutartis galioja ir gali būti panaudota pagal bet kurią sutarties nuostatą. Jeigu modeliui ir agentūrai nepavyksta susitarti, sutartį nutraukti gali tik teismas.

Tapk modeliu