Ugnė išvyksta į JAV

Kitą sezoną Ugnė dirbs šiltuose kraštuose. Mergina jau tvarkosi dokumentus išvykimui į gerą agentūrą JAV. Kažkada seniai per kastingą skautų pastebėta Ugnė, pagaliau galės dirbti JAV. Kadangi mergina itin fotogeniška, planuojama, kad jai puikiai seksis editorial/comercial sezono metu.


Dėl piktybinio kai kurių gerai visiems žinomų asmenų kenkimo modeliams ir agentūroms, daugiau nebeskelbsime agentūrų pavadinimų, į kurias išvyksta mūsų modeliai.
SUPERMODELS